ข่าวที่ดึงมา

มิติเชิงสังคมของความรู้ : ญาณวิทยาเชิงสังคม = [Social dimentions of knowledge : social epistemology] /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ศิรประภา ชวะนะญาณ.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 . 207 หน้า : 9789740340140 | 9740340148 Place Hold on มิติเชิงสังคมของความรู้ :

พิชิต CU-TEP 100++ /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์.. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2564 . 273 หน้า. 9789744144362 | 974414436X Place Hold on พิชิต CU-TEP 100++ /

Intensive CU-TEP /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ณัฐพนธ์ เมธาภาคย์.. กรุงเทพฯ : บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์, 2562 . 362 หน้า. , สรุปเนื้อหาและเทคนิคในการทำข้อสอบทุกพาร์ท พร้อมแนวข้อสอบ CU-TEP และเฉลยอย่างละเอียด เพิ่มความมั่นใจก่อนสอบ CU-TEP. 9786164858718 | 6164858712 Place Hold on Intensive CU-TEP /

ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By วันวิชิต บูรณะสิทธิพร.. กรุงเทพฯ : บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 . 303 หน้า : 9786164030787 | 6164030781 Place Hold on ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP /

มิติเชิงสังคมของความรู้ : ญาณวิทยาเชิงสังคม = [Social dimentions of knowledge : social epistemology] /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ศิรประภา ชวะนะญาณ.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 . 207 หน้า : 9789740340140 | 9740340148 Place Hold on มิติเชิงสังคมของความรู้ :

พิชิต CU-TEP 100++ /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์.. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2564 . 273 หน้า. 9789744144362 | 974414436X Place Hold on พิชิต CU-TEP 100++ /

Intensive CU-TEP /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ณัฐพนธ์ เมธาภาคย์.. กรุงเทพฯ : บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์, 2562 . 362 หน้า. , สรุปเนื้อหาและเทคนิคในการทำข้อสอบทุกพาร์ท พร้อมแนวข้อสอบ CU-TEP และเฉลยอย่างละเอียด เพิ่มความมั่นใจก่อนสอบ CU-TEP. 9786164858718 | 6164858712 Place Hold on Intensive CU-TEP /

ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By วันวิชิต บูรณะสิทธิพร.. กรุงเทพฯ : บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 . 303 หน้า : 9786164030787 | 6164030781 Place Hold on ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP /

มิติเชิงสังคมของความรู้ : ญาณวิทยาเชิงสังคม = [Social dimentions of knowledge : social epistemology] /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ศิรประภา ชวะนะญาณ.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 . 207 หน้า : 9789740340140 | 9740340148 Place Hold on มิติเชิงสังคมของความรู้ :

การจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By สิริรัตน์ นาคิน.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 . 197 หน้า. 9789740340232 | 9740340237 Place Hold on การจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา /