ข่าวที่ดึงมา

พิชิต CU-TEP 100++ /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์.. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2564 . 273 หน้า. 9789744144362 | 974414436X Place Hold on พิชิต CU-TEP 100++ /

Intensive CU-TEP /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ณัฐพนธ์ เมธาภาคย์.. กรุงเทพฯ : บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์, 2562 . 362 หน้า. , สรุปเนื้อหาและเทคนิคในการทำข้อสอบทุกพาร์ท พร้อมแนวข้อสอบ CU-TEP และเฉลยอย่างละเอียด เพิ่มความมั่นใจก่อนสอบ CU-TEP. 9786164858718 | 6164858712 Place Hold on Intensive CU-TEP /

จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม ตามพรลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลายู /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น ร่วมกับ ดอกโมกข์, 2562 . 520 หน้า : , โครงการคืนความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เพื่อสนองคุณแก่แผ่นดินมาตุภูมิ. 9786167236438 | 6167236437 Place Hold on จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม ตามพรลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลายู /

มิติเชิงสังคมของความรู้ : ญาณวิทยาเชิงสังคม = [Social dimentions of knowledge : social epistemology] /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ศิรประภา ชวะนะญาณ.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 . 207 หน้า : 9789740340140 | 9740340148 Place Hold on มิติเชิงสังคมของความรู้ :

Indigeneity and nation /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
New York : Routledge, 2021 . xiii, 163 p. 0367263238 (pbk.) | 9780367263232 (pbk.) Place Hold on Indigeneity and nation /

วันที่เหมาะกับขนมปัง ซุป และแมว /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By มูเระ, โยโกะ,. กรุงเทพฯ : แซนด์วิช, 2563 . 184 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2562. | แปลจาก: Pan to supu to neko biyori. 9786169342205 | 616934220X Place Hold on วันที่เหมาะกับขนมปัง ซุป และแมว /

คุณเด็ดผลไม้ลูกไหนในการทำธุรกิจ /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By อีเดน, เจเรมี.. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562 . 276 หน้า. , แปลจาก: Low-hanging fruit : 77 eye-opening ways to improve productivity and profits / Jeremy Eden, Terri Long. c2014. 9786162873744 | 6162873749 Place Hold on คุณเด็ดผลไม้ลูกไหนในการทำธุรกิจ /

ความได้เปรียบทางอารมณ์ /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ทาแรน, แรนดี้.. นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 . xvii, 294 หน้า : , แปลจาก: Emotional advantage : embracing all your feelings to create a life you love / Randy Taran. 2019. 9786168158838 | 6168158839 Place Hold on ความได้เปรียบทางอารมณ์ /

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By สิทธิ์ ธีรสรณ์.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 . 19, 183 หน้า : , พิมพ์ครั้งที่ 1, 2 ใช้ชื่อ: จากงานวิจัยสู่บทความวิชาการ. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, ฉบับปรับปรุง. 2560. 9789740334118 | 9740334113 Place Hold on เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ /

จิตวิทยาการศึกษา /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By สุรางค์ โค้วตระกูล.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 . 537 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 12, ฉบับปรับปรุงแก้ไข. 2559. 9789740340263 | 9740340261 Place Hold on จิตวิทยาการศึกษา /