ข่าวที่ดึงมา

ย่ำไปใต้ดวงดาว /

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
By เธียรชัย ลาภานันต์.. กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2560 . 399 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก 2544. 9786163015976 | 6163015975 Place Hold on ย่ำไปใต้ดวงดาว /

ตำนานเทพเจ้าสลาฟและมหากาพย์วีรชนแห่งรัสเซีย = Slavic mythology and the Russian epic /

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
By พีระสิทธิ์ คูห์ศรีวินิจ.. กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2564 . 191 หน้า : 9786163017321 | 6163017323 Place Hold on ตำนานเทพเจ้าสลาฟและมหากาพย์วีรชนแห่งรัสเซีย =

เจ้าผู้ครองนคร /

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
By มาเคียเวลลี, นิคโคโล,. กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563 . 224 หน้า : , แปลจาก: The prince. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2559. 9786164342309 | 6164342309 Place Hold on เจ้าผู้ครองนคร /

คิดนอกกรอบแบบซุนเซ็ก กลยุทธ์ความสำเร็จคนรุ่นใหม่ /

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
By ยศไกร ส.ตันสกุล,. กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2559 . 158 หน้า. 9786163015778 | 6163015770 Place Hold on คิดนอกกรอบแบบซุนเซ็ก กลยุทธ์ความสำเร็จคนรุ่นใหม่ /

ตำนานเทพเจ้าสลาฟและมหากาพย์วีรชนแห่งรัสเซีย = Slavic mythology and the Russian epic /

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
By พีระสิทธิ์ คูห์ศรีวินิจ.. กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2564 . 191 หน้า : 9786163017321 | 6163017323 Place Hold on ตำนานเทพเจ้าสลาฟและมหากาพย์วีรชนแห่งรัสเซีย =

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (peace survey) ครั้งที่ 2 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 /

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 . 159 หน้า : 9789744499837 | 9744499834 Place Hold on ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (peace survey) ครั้งที่ 2 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 /

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (peace survey) ครั้งที่ 3 เมษายน-พฤษภาคม 2560 : รายงานฉบับสมบูรณ์ /

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2561 . 104 หน้า : 9786164760059 | 6164760054 Place Hold on ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (peace survey) ครั้งที่ 3 เมษายน-พฤษภาคม 2560 :

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ peace survey ครั้งที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2562 /

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2563 . 142 หน้า : 9786164760790 | 6164760798 Place Hold on ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ peace survey ครั้งที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2562 /

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ peace survey ครั้งที่ 4 สิงหาคม-กันยายน 2561 /

1 สัปดาห์ 6 วัน ago
กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2563 . 118 หน้า : 9786164760998 | 6164760992 Place Hold on ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ peace survey ครั้งที่ 4 สิงหาคม-กันยายน 2561 /