ข่าวที่ดึงมา

Mies in America /

2 เดือน 3 สัปดาห์ ago
New York : H.N. Abrams, 2001 . 791 p. : , With 1 folder. Kept in the special collection. | "In association with the Canadian Centre for Architecture, Montréal and the Whitney Museum of American Art, New York." 0810967286 | 9780810967281 | 0920785697 (pbk.) | 9780920785690 (pbk.) | 3775710760 (hbk.) | 9783775710763 (hbk.) Place Hold on Mies in America /

Honjok ความสุขจากการอยู่กับตัวเอง /

2 เดือน 4 สัปดาห์ ago
By ฮีลลีย์, ฟรานซี่.. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 . 152 หน้า : , แปลจาก: Honjok : the art of living alone. 9786161839970 | 6161839970 Place Hold on Honjok ความสุขจากการอยู่กับตัวเอง /

ความตายของอีวาน อิลิช /

2 เดือน 4 สัปดาห์ ago
By ตอลสตอย, ลีโอ,. กรุงเทพฯ : คมบาง, 2563 . 207 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2520. | แปลจาก: The death of Ivan Ilyich. 9786167787473 | 6167787476 Place Hold on ความตายของอีวาน อิลิช /

ความตายของอีวาน อิลิช /

2 เดือน 4 สัปดาห์ ago
By ตอลสตอย, ลีโอ,. กรุงเทพฯ : คมบาง, 2563 . 207 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2520. | แปลจาก: The death of Ivan Ilyich. 9786167787473 | 6167787476 Place Hold on ความตายของอีวาน อิลิช /

The queen's gambit /

2 เดือน 4 สัปดาห์ ago
By Tevis, Walter S.. London : Weidenfeld & Nicolson, 2020 . 243 p. , Reprint. Originally published: Random House, 1983. 9781474622578 | 1474622577 Place Hold on The queen's gambit /

ความตายของอีวาน อิลิช /

2 เดือน 4 สัปดาห์ ago
By ตอลสตอย, ลีโอ,. กรุงเทพฯ : คมบาง, 2563 . 207 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2520. | แปลจาก: The death of Ivan Ilyich. 9786167787473 | 6167787476 Place Hold on ความตายของอีวาน อิลิช /

The queen's gambit /

2 เดือน 4 สัปดาห์ ago
By Tevis, Walter S.. London : Weidenfeld & Nicolson, 2020 . 243 p. , Reprint. Originally published: Random House, 1983. 9781474622578 | 1474622577 Place Hold on The queen's gambit /