ข่าวที่ดึงมา

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ = , Nursing cares for patients with spiritual distress /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ยุทธชัย ไชยสิทธิ์.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 . 8, 123 หน้า. 9789740339533 | 9740339530 Place Hold on การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ =

ผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนของเอเปคต่อการค้าบริการของไทย : , รายงานผลการศึกษา /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์.. [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2539 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : , เสนอต่อ กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ. Place Hold on ผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนของเอเปคต่อการค้าบริการของไทย :

การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจระยะสั้น /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ภาณุพงศ์ นิธิประภา.. [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541 . 67 แผ่น : Place Hold on การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจระยะสั้น /

การพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล = , [Development of investment policy framework and business environment for advancing the digital economy] /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By อาชนัน เกาะไพบูลย์.. กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2563 . xxxvi, 318 หน้า : 9786168067260 | 6168067264 Place Hold on การพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล =

เวลาไม่ใช่ของคุณ แต่เป็นของชีวิตคุณ = , It’s not your time! it’s the time of your life /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล. | พฤศ กาญจน์ศิริ.. กรุงเทพฯ : Big Idea, 2563 . 228 หน้า. 9786164417991 | 6164417996 Place Hold on เวลาไม่ใช่ของคุณ แต่เป็นของชีวิตคุณ =

เมื่อความจนเฆี่ยนตีผม : , สุพจน์ ธีระวัฒนชัย ผู้อยู่เบื้องหลังโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์,. กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 . 197 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2562. Place Hold on เมื่อความจนเฆี่ยนตีผม :

Performance improvement plan@work : , โปรแกรมปรับปรุงผลการปฎิบัติงานของพนักงาน...สู่วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลงาน /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By สุพจน์ นาคสวัสดิ์.. กรุงเทพฯ : บริษัท เอชอาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2563 . 176 หน้า : 9786164770164 | 6164770165 Place Hold on Performance improvement plan@work :

สวัสดิการยืดหยุ่น @work : , ออกแบบและนำไปใช้อย่างไรให้โดนใจพนักงานยุคใหม่ /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By สุพจน์ นาคสวัสดิ์.. กรุงเทพฯ : บริษัท เอชอาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2563 . 240 หน้า : 9786164770140 | 6164770149 Place Hold on สวัสดิการยืดหยุ่น @work :

โครงสร้างเงินเดือนออกแบบและบริหารอย่างไรให้เหมาะสม /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By สุพจน์ นาคสวัสดิ์.. กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2562 . 207 หน้า : 9786164853751 | 6164853753 Place Hold on โครงสร้างเงินเดือนออกแบบและบริหารอย่างไรให้เหมาะสม /

การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนจากประสบการณ์ = , Wage & salary administration in practice /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.. กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2561 . 166 หน้า : 9786167444994 | 6167444994 Place Hold on การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนจากประสบการณ์ =

ทำบัญชีขายของออนไลน์แนวง่ายเงินไม่รั่ว /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By วิฑูล แสงทรัพย์.. กรุงเทพฯ : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562 . 147 หน้า : 9786167502915 | 6167502919 Place Hold on ทำบัญชีขายของออนไลน์แนวง่ายเงินไม่รั่ว /

ศิลปะของการปล่อยของ /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By คาบาซาวะ, ชิออน, . กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อดบุ๊คส์, 2563 . 340 หน้า : , แปลจาก: The Power of output how to change learning to outcome. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2563. 9786168255094 | 6168255095 Place Hold on ศิลปะของการปล่อยของ /

การพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล = , [Development of investment policy framework and business environment for advancing the digital economy] /

1 สัปดาห์ 5 วัน ago
By อาชนัน เกาะไพบูลย์.. กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2563 . xxxvi, 318 หน้า : 9786168067260 | 6168067264 Place Hold on การพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล =

24 ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ : , ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น = 24 hours in ancient Egypt : a day in the life of the people who lived there /

2 สัปดาห์ 1 วัน ago
By ไรอัน, โดนัลด์ พี.. กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2563 . 280 หน้า : 9786163017123 | 6163017129 Place Hold on 24 ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ :

คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 /

2 สัปดาห์ 1 วัน ago
By บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.. [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา, 2563 . 534 หน้า. 9786164040823 | 6164040825 Place Hold on คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 /

คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 /

2 สัปดาห์ 1 วัน ago
By บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.. [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา, 2563 . 534 หน้า. 9786164040823 | 6164040825 Place Hold on คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 /