เปิดให้บริการคลังข้อสอบเก่า คณะนิติศาสตร์

หอสมุด มธ. เปิดให้บริการคลังข้อสอบเก่าของคณะนิติศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์กว่า ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบปี 2556 - 2559 มากกว่า 1,000 รายการ ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา และดาวน์โหลดได้ทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ EZproxy ด้วย Login TU Wi-Fi (จำกัดการใช้งานเฉพาะนักศึกษา มธ.)
เข้าใช้บริการได้ที่นี่ คลิก