ห้องสมุดสาขาทุกแห่ง "เปิดให้บริการตามปกติ" ในช่วงงานกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

ประกาศ

ในช่วงงานกิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 #ห้องสมุดสาขาทุกแห่ง "เปิดให้บริการตามปกติ"