คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (beyond.library.tu.ac.th) สามารถใช้งานบางส่วนได้แล้ว

ประกาศ

คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (beyond.library.tu.ac.th) สามารถใช้งาน..
#ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis)
เข้าใช้งานได้ที่นี่ https://bit.ly/2r5AvBS
#คลังข้อสอบเก่าคณะนิติศาสตร์ 
เข้าใช้งานได้ที่ https://bit.ly/2FoDtFN
กรณีใช้งานจากนอกมหาวิทยาลัย Login ด้วยรหัส TU Wi-Fi