ขอเชิญชวนจิตอาสาช่วยกันอ่านหนังสือเสียง เพื่อเพื่อนๆ ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

Thammasat University Libraries ร่วมกับ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#ขอเชิญชวนจิตอาสาช่วยกันอ่านหนังสือเสียง เพื่อเพื่อนๆ ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

☎ ผู้สนใจร่วมกิจกรรมกับเราสามารถติดต่อได้ที่ : ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ใต้ตึกโดมบริหาร มธ. ศูนย์รังสิต สอบถามข้อมูล โทร.0-2564-4444 ต่อ 1298