ประกาศปรับปรุงระบบเครือข่าย UniNet 29 มิ.ย.-2 ก.ค.

ประกาศ!!! ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน (เวลา 24.00 น.) ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (เวลา 06.00 น.) จะมีการปรับปรุงระบบเครือข่าย UniNet ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลบางฐาน รวมถึงฐานข้อมูลงานวิจัย (ThaiLIS)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้