ฐานข้อมูล Proquest สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

<>

#ประกาศ ขณะนี้ฐานข้อมูล Proquest สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ สามารถใช้บริการได้ที่ search.proquest.com

หากใช้บริการนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถเข้าใช้ผ่าน ezproxy ได้ที่ http://ezproxy.library.tu.ac.th/login…