Google Translate

แอพแปลภาษายอดนิยม โดยแปลภาษาได้มากมายหลายภาษาวิธีการใช้งานก็สามารถทำได้ง่าย เพียงแค่พิมพ์ข้อความหรือคำศัพท์ที่ต้องการแล้วเลือกภาษาที่ต้องการแปล เพียงเท่านี้ก็จะทำการแปลมา แต่มีข้อระมัดระวังถึงการแปลข้อความหรือประโยคยาวๆ บางครั้งอาจจะไม่ถูกหลักการแปลเท่าใดนักจึงต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้จริง