iTranslate Voice

เพียงพูดผ่านมือถือก็แปลได้แล้ว รองรับการแปลภาษากว่า 42 ภาษาทั่วโลก โดยสามารถใช้งานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์