Johnny Grammar’s Word Challenge

พบ Johnny Grammar ที่จะถามคำถามทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะการสะกดคำ ศัพท์ และไวยากรณ์ กับเกมส์สนุกและท้าทาย ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย แบ่งความยากเป็น 3 ระดับ เพื่อให้คุณได้สนุกไปพร้อมๆ กับการฝึกฝนภาษาอังกฤษ