Khan Academy

แหล่งการศึกษาด้านวิชาการที่ทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าไปเรียนได้ฟรี เพียงแค่ มีอุปกรณ์ที่เปิด Youtube ได้ การศึกษาก็ไร้ขีดจำกัด จุดเด่นของ Khan Academy คือ สอนเรื่องยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ