MyScript Calculator

ทำโจทย์คณิตศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่ายบนหน้าจอ เพียงแค่เขียนสูตร หรือกดสัญลักษณ์ดิจิทัล ก็จะเหมือนการคำนวณบนกระดาษทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ง่ายขึ้น ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขหรือหาสูตรให้ปวดหัวอีกต่อไป