PhotoMath

จัดการโจทย์คณิตศาสตร์ยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย แอพที่เป็นตัวช่วยในการหาผลลัพธ์ของโจทย์คณิตศาสตร์ โดยสามารถถ่ายรูปหรือกรอกโจทย์เพื่อหาผลลัพธ์ของโจทย์ได้อย่างง่ายดาย