Pocket

แอพที่ช่วยให้การอ่านหน้าเว็บต่างๆอยู่ในรูปแบบที่ง่าย สะดวกในการอ่าน มีออฟชั่นการอ่านแบบออฟไลน์สำหรับเวลาอ่านในช่วงที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดย อ่านได้ 2 แบบ คือ Reader Mode (เหมือนอ่าน Ebook) และหน้าเว็บสมบูรณ์ (ไม่รองรับแฟลช)