Podcast

รวมรวมไฟล์เสียง ที่มีหลากหลายภาษาช่วยเพิ่มทักษะในการฟัง โดยมีหัวข้อให้เลือกฟังอย่างหลากหลาย สามารถใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และโหลดเก็บเก็บไว้ฟังแบบออฟไลน์ได้เช่นเดียวกัน