ติดต่อหอสมุด

TULIBS Facebook
TULIBS Twitter
TULIBS YouTube
TULIBS Email

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3544 (ฝ่ายบริการยืม-คืน หอสมุดปรีดี พนมยงค์)
โทรศัพท์: 0-2564-4444 ต่อ 1305 (ฝ่ายบริการยืม-คืน หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์)
โทรศัพท์: 0-2613-3506 (งานสื่อสารองค์กร)
โทรสาร: 0-2623-5171
อีเมล: tulib@tu.ac.th