ห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม

Group study rooms

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบริการห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม สำหรับใช้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล ดังนี้

หอสมุดปรีดี พนมยงค์

ห้อง Study Room ทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็น

ห้อง 10 คน : 8 ห้อง
ห้อง 3-4 คน : 8 ห้อง

ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม

ห้อง Study Room : 2 ห้อง

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

ห้อง Study Room : 2 ห้อง

ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้อง Study Room : 1 ห้อง

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้อง Study Room : 10 ห้อง
เวลาให้บริการ : 9.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ห้อง Tutoring Room : 13 ห้อง
เวลาให้บริการ : 9.00 น. - 23.00 น.

ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

ห้อง Study Room : 3 ห้อง

ห้องสมุดบุญชี ตรีทอง

ห้อง Study Room : 9 ห้อง

ขั้นตอนการจองห้อง Study Room ผ่าน Application QueQ

วิธีการใช้งาน

1. ดาวน์โหลด Application QueQ และเปิดใช้งาน

2. เลือกเมนู ธนาคาร / ศูนย์บริการ จากนั้น เลือกห้องสมุด

3. Login ด้วยรหัส TU-Wi-Fi

4. เลือกเวลาที่ต้องการ (จองได้วันต่อวัน เริ่มจองได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน)

5. กรอกรหัสผู้ใช้บริการทุกคนให้ครบตามเงื่อนไข

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนต้องลงทะเบียนใน QueQ ก่อน รหัสผู้ใช้บริการจึงจะสามารถจองห้องได้

6. ผู้ใช้บริการทุกคนกดยืนยันเข้ารับบริการในช่วงก่อนเวลาจอง​ 15​ นาที​ -  5 นาที​ หลัง​เวลาจอง โดยอยู่ห่างจากห้องสมุดไม่เกิน 400 ม.

 

หากไม่ต้องการใช้ห้องสามารถยกเลิกการจองผ่าน QueQ ได้ ถ้าไม่ยกเลิกจะติด Ban ทำให้จองไม่ได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://library.tu.ac.th/library-hours

>> จองห้อง Study Room

 

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี