ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ข่าวและประกาศ

No Results Found!!

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 19:00 น.
เสาร์-อาทิตย์: 08:30 น. - 18:00 น.


ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเรา

ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
Phone: 0-2613-2717 
Email: bung@tu.ac.th 
Facebook : ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์ฯมธ.