ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

ข่าวและประกาศ

No Results Found!!

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 21:30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09:00 น. - 19:00 น.


ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเรา

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2613-2151
email : chaisit@tu.ac.th
Facebook: ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์