คลังหนังสือ

เวลาทำการ

ให้บริการในระบบชั้นปิด จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 16:00 น.

ปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อเรา

ห้องสมุดศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
Email : yanapa@tu.ac.th
Phone: 02-564-4444-59  ต่อ 1170