ช่วงเวลาให้บริการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 7.00 ของวันถัดไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
Phone: 0-2564-4444 ต่อ 6631
Email: pathum@tu.ac.th
VDO Introduction: วีดิทัศน์แนะนำห้องสมุด
 • Exhibition
 • Auditorium/Theatre
 • Group Study Rooms
 • Personal Computers
 • Tablets
 • Lockers
 • Printing Service
 • Wi-Fi
 • Coffee Shop
ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
Phone: 02-564-4444-59 ต่อ 4800
Facebook: ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
 • จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 20:00 น.
 • เสาร์ : 09:00 น. - 18:00 น.
 • ปิดบริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (คณะแพทยศาสตร์)
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
Phone: 0-2986-9213 ต่อ 7503
Email: tmedlib@tu.ac.th
Facebook: ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
Line: @nongyaolib
 • Search Zone
 • Book Delivery
 • Research Guide
 • Personal Computers
 • Printing Service
 • Wi-Fi
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • จันทร์-อาทิตย์ : 9:00 น. - 21:00 น.
 • ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
Phone: 0-2564-4444 ต่อ 1305
Email: pathum@tu.ac.th
Facebook: Puey Ungphakorn Library
Line: @pueylibrary
 • Search Zone
 • Book Delivery
 • Exhibition
 • Research Guide
 • Auditorium/Theatre
 • Multimedia Zone
 • Group Study Rooms
 • Personal Computers
 • Tablets
 • Lockers
 • Printing Service
 • Wi-Fi
 • Public Area
 • Photocopying Shop
 • Coffee Shop

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

หอสมุดปรีดี พนมยงค์
 • จันทร์-ศุกร์ : 09:00 น. - 21:30 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ : 09:00 น. - 20:00 น.
 • ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Phone: 0-2613-3544
Email: chaisit@tu.ac.th
Line: @pridilibrary
 • Search Zone
 • Book Delivery
 • Exhibition
 • Research Guide
 • Multimedia Zone
 • Personal Computers
 • Wi-Fi
 • Photocopying Shop
 • Coffee Shop
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 18:00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ : 09:00 น. - 16:00 น.
 • ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ฯ)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Phone: 0-2613-3550
Email: noppawan@staff.tu.ac.th ; pueyeconlib@econ.tu.ac.th
Line: @pueyeconlib
 • Search Zone
 • Book Delivery
 • Research Guide
 • Personal Computers
 • Printing Service
 • Wi-Fi
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
 • จันทร์-ศุกร์ : 09:00 น. - 21:30 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ : 09:00 น. - 19:00 น.
 • ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Phone: 0-2613-2151
Fax: 0-2224-1381
Email: chaisit@tu.ac.th
Facebook: ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
Line: @tulaw_library
 • Search Zone
 • Book Delivery
 • Research Guide
 • Group Study Rooms
 • Personal Computers
 • Printing Service
ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
 • จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 20:00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ : 08:30 น. - 18:00 น.
 • ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Phone: 0-2613-2265
Fax: 0-2226-4515
Email: library@tbs.tu.ac.th
Facebook: ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
Line: @tupanit
 • Search Zone
 • Book Delivery
 • Research Guide
 • Personal Computers
 • Wi-Fi
 • Photocopying Shop
ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม
 • จันทร์-ศุกร์ : 09:00 น. - 16:00 น.
 • เสาร์ : 09:00 น. - 17:00 น.
 • ปิดบริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)
2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
Phone: 0-2613-2308
Email: kungnap@tu.ac.th
Line: @tupoldirek
 • Search Zone
 • Book Delivery
 • Research Guide
 • Group Study Rooms
 • Wi-Fi
 • Photocopying Shop
ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 19:00 น.
 • เสาร์-อาทิตย์: 08:30 น. - 18:00 น.
 • ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
Phone: 02 613 2716
Email: chaisit@tu.ac.th
 • Search Zone
 • Research Guide
 • Wi-Fi

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
 • จันทร์-เสาร์ : 08:30 น. - 18:30 น.
 • อาทิตย์ : 08:30 น. - 16:30 น.
 • ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
Phone: 054-237973 ต่อ 5130, 5131
Facebook: ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
Line: @tuboonchoolib
 • Search Zone
 • Book Delivery
 • Multimedia Zone
 • Group Study Rooms
 • Personal Computers
 • Tablets
 • Printing Service
 • Wi-Fi

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 • จันทร์-อาทิตย์ : 08:30 น. - 16:30 น.
 • ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
39/4 หมู่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Phone: 0-3825-9056
Facebook: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 • Search Zone
 • Book Delivery
 • Research Guide
 • Printing Service
 • Wi-Fi