Full Text Finder Service

Full Text Finder Service

บริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงแจ้งรายละเอียดของบทความ หรือ Book Chapter ที่ต้องการ บรรณารักษ์จะค้นหาและจัดส่งให้ทางอีเมลภายใน 1-3 วันทำการ

 

ขั้นตอนใช้บริการ

* แจ้งชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน และข้อมูลของบทความ หรือ Book Chapter มาที่ iltulibrary@gmail.com

* บรรณารักษ์จะค้นหาและส่งเอกสารให้ทางอีเมลภายใน 1-3 วันทำการ

 

หมายเหตุ: บริการเฉพาะบทความวารสาร และ Book Chapter ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น