ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

Search Zone
Book Delivery
Research Guide
Group Study Rooms
Personal Computers
Printing Service

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

วิทยาเขต
100
บริการสารสนเทศด้าน
กฎหมาย
จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 21:30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09:00 น. - 19:00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์
0-2613-2151
โทรสาร
0-2224-1381
อีเมล
chaisit@tu.ac.th; kittanun@tu.ac.th
เว็บไซต์ห้องสมุด
Line