ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

Search Zone
Book Delivery
Research Guide
Personal Computers
Printing Service
Wi-Fi

ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

วิทยาเขต
109
บริการสารสนเทศด้าน
วิทยศาสตร์สุขภาพ
จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 20:00 น.
เสาร์ : 09:00 น. - 18:00 น.
ปิดบริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (คณะแพทยศาสตร์)
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
0-2986-9213 ต่อ 7503
อีเมล
tmedlib@tu.ac.th
ไลน์