ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Exhibition
Auditorium/Theatre
Group Study Rooms
Personal Computers
Tablets
Lockers
Printing Service
Wi-Fi
Coffee Shop

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วิทยาเขต
109
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 7.00 ของวันถัดไป
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
0-2564-4444 ต่อ 6631
อีเมล
pathum@tu.ac.th