IBFD Tax News & Analysis

IBFD Tax News & Analysis Package นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและประเด็นด้านภาษี จัดทำโดยองค์กรระหว่างประเทศ IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) ด้วยเนื้อหาครอบคลุมทั้งรายงานข่าวสาร บทความวารสาร และการสัมนาผ่านเว็บไซต์ ทำให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ และครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอย่างละเอียดในทุกแง่มุมทั้งในและต่างประเทศ
ฐานข้อมูล IBFD Tax News & Analysis Package ประกอบด้วย
•    รายงานข่าวสาร และบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของ IBFD และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก
•    วารสาร IBFD ตั้งแต่ปี 1999 - ปัจจุบัน
•    สัมนาผ่านเว็บของ IBFD ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเข้าร่วม/ชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
•    คู่มือภาษี และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบน IBFD Tax Research Platform