Oxford English Dictionary (OED)

พจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ของสำนักพิมพ์ Oxford  รวบรวมคำศัพท์กว่า 600,000 คำ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ ประวัติหรือที่มาของคำ และวิธีการออกเสียง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมคำคมกว่า 3 ล้านคำคมจากวรรณกรรมคลาสสิคและวารสารเฉพาะทาง รวมถึงบทภาพยนตร์ และหนังสือทำอาหาร