SAGE Research Methods

SAGE Research Methods เป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหาข้อมูลในการสร้างงานวิจัย มีเนื้อหาจากหนังสือ วารสาร หนังสืออ้างอิง และวิดิโอต่างๆ และมี Method Map ที่ช่วยให้ผู้ใช้เห็นถึงความเชื่อมโยงของหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้หาข้อมูลได้หลายหลายมากขึ้น

ระยะเวลาทดลองใช้: วันนี้ - 10 พ.ย. 63