ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)

TULIBs off-campus access

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องเดินทางไปต่างประเทศหรืออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ต้องการใช้บริการค้นหาข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้วิธีการเข้าถึงเครือข่ายห้องสมุดได้ 2 วิธีดังนี้


การเข้าถึงเครือข่ายด้วย EZproxy

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หน้า EZProxy


การเข้าถึงเครือข่ายด้วยการตั้งค่า Proxy บนเว็บเบราเซอร์

การตั้งค่า Proxy บนเว็บเบราเซอร์ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ไม่จำกัดเสมือนอยู่ภายในที่ตั้งของมหาวิทยาลัย


การเข้าถึงเครือข่ายด้วยการตั้งค่าเครือข่ายบนโทรศัพท์มือถือ (เฉพาะ Android)

การตั้งค่าเครือข่ายบนมือถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือได้


หมายเหตุ: หากต้องการสอบถามหรือขอความช่วยเหลือ กรุณาส่งอีเมลไปยัง tulib@tu.ac.th หรือโทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1305

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
TULIBS online Reference service's logo

ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามและรับคำปรึกษาได้ด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ของห้องสมุดสาขา หรือสอบถามแบบออนไลน์ผ่านระบบอีเมล หรือผ่านระบบพูดคุยกับบรรณารักษ์ของห้องสมุด


บริการสอบถามผ่านระบบอีเมล

ในการใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านระบบอีเมล ผู้ใช้บริการสามารถ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และส่งคำถามไปยังบรรณารักษ์หอสมุดได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


หอสมุดปรีดี พนมยงค์

บริการสารสนเทศด้าน : มนุษยศาสตร์; สังคมศาสตร์

จันทร์-อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 19.30 น.
งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

บริการสารสนเทศด้าน : กฎหมาย

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 20.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 18.00 น.
งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

บริการสารสนเทศด้าน : พาณิชยศาสตร์; การบัญชี

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.
งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม

บริการสารสนเทศด้าน : การเมือง; การปกครอง

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 18.00 น.
เสาร์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.
งดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

บริการสารสนเทศด้าน : เศรษฐศาสตร์

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
งดให้บริการในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

บริการสารสนเทศด้าน : วารสารศาสตร์; สื่อสารมวลชน

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
งดให้บริการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศูนย์รังสิต)

บริการสารสนเทศด้าน : มนุษยศาสตร์; สังคมศาสตร์; วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; วิศวกรรมศาสตร์

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.30 - 20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 9.00 - 17.30 น.
งดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์


ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี 

บริการสารสนเทศด้าน : วิทยาศาสตร์สุขภาพ

จันทร์-เสาร์ : เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.
งดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


 

Group study rooms

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบริการห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม สำหรับใช้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล ดังนี้

หอสมุดปรีดี พนมยงค์

ห้อง Study Room ทั้งหมด 16 ห้อง แบ่งเป็น

ห้อง 10 คน : 8 ห้อง
ห้อง 3-4 คน : 8 ห้อง

ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม

ห้อง Study Room : 2 ห้อง

ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

ห้อง Study Room : 2 ห้อง

ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้อง Study Room : 1 ห้อง

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้อง Study Room : 10 ห้อง
เวลาให้บริการ : 9.00 น. - 20.30 น.

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ห้อง Tutoring Room : 13 ห้อง
เวลาให้บริการ : 9.00 น. - 23.00 น.

ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

ห้อง Study Room : 3 ห้อง

ห้องสมุดบุญชี ตรีทอง

ห้อง Study Room : 9 ห้อง

ขั้นตอนการจองห้อง Study Room ผ่าน Application QueQ

วิธีการใช้งาน

1. ดาวน์โหลด Application QueQ และเปิดใช้งาน

2. เลือกเมนู ธนาคาร / ศูนย์บริการ จากนั้น เลือกห้องสมุด

3. Login ด้วยรหัส TU-Wi-Fi

4. เลือกเวลาที่ต้องการ (จองได้วันต่อวัน เริ่มจองได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน)

5. กรอกรหัสผู้ใช้บริการทุกคนให้ครบตามเงื่อนไข

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนต้องลงทะเบียนใน QueQ ก่อน รหัสผู้ใช้บริการจึงจะสามารถจองห้องได้

6. ผู้ใช้บริการทุกคนกดยืนยันเข้ารับบริการในช่วงก่อนเวลาจอง​ 15​ นาที​ -  5 นาที​ หลัง​เวลาจอง โดยอยู่ห่างจากห้องสมุดไม่เกิน 400 ม.

 

หากไม่ต้องการใช้ห้องสามารถยกเลิกการจองผ่าน QueQ ได้ ถ้าไม่ยกเลิกจะติด Ban ทำให้จองไม่ได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://library.tu.ac.th/library-hours

>> จองห้อง Study Room

 

wifi areas

ห้องสมุดสาขาทุกแห่งมีระบบ Wi-Fi ให้บริการสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการ login ด้วย username และ password ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้

 • นักศึกษาใช้รหัสที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้
 • อาจารย์และบุคลากรใช้รหัสเดียวกับ e-mail มหาวิทยาลัย

หากพบปัญหาในการใช้ระบบ Wi-Fi  ติดต่อ: << TU-HelpDesk >> สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ห้องสมุดที่ให้บริการ:
TULIBS photocopying service's logo

บริการถ่ายเอกสารครอบคลุม บริการพิมพ์งาน บริการเข้าเล่มเหมือนหนังสือ บริการเข้าเล่มสันห่วง บริการเข้าเล่มแม็กติดเทป และบริการเคลือบปกหนังสือ (สติ๊กเกอร์) 

Type of paper Price (THB) Resize (THB)
A4 0.50 1
A4 (Green Read) 0.60 1
A4 (Double A) 0.75 1
F14 0.75 2
B4 1 2
ห้องสมุดที่ให้บริการ:
TULIBS newspaper and journals service's logo

สำนักหอสมุดมีบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นรายชื่อวารสารและหนังสือพิมพ์ที่มีให้บริการได้จากเว็บไซต์ Library OPAC.

นอกจากนี้ ยังมีการนำวารสารบางรายชื่อมาจัดทำในรูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้ทันที

สำหรับวารสารภาษาต่างประเทศนอกจากจะมีตัวเล่มให้บริการในแต่ละห้องสมุดสาขาแล้ว ยังมีการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ ครอบคลุมวารสารหลากหลายสาขาวิชาและสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้

สำหรับผู้ใช้บริการหนังสือพิมพ์ นอกจากสำนักหอสมุดจะบอกรับหนังสือพิมพ์หลากหลายรายชื่อแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและสืบค้นข่าวหรือบทความในหนังสือพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและตลอด 24 ชั่วโมง สำนักหอสมุดยังได้บอกรับฐานข้อมูล NewSCenter  และฐานข้อมูล Matichon e-library  ซึ่งท่านสามารถอ่านและสั่งพิมพ์ได้ตามต้องการ

จากบริการออนไลน์ที่มีให้บริการนี้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น หากใช้บริการอินเทอร์เน็ตนอกเครือข่าย กรุณาใช้บริการผ่าน EZproxy.

 

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
TULIBS-book-and-media-suggestion-service

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดโอกาสให้สมาชิกห้องสมุดทุกท่านแนะนำหนังสือและสื่อเข้าห้องสมุด โดยท่านสามารถแนะนำหนังสือที่เห็นว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์ควรค่าแก่การอ่าน หรือ เป็นหนังสือที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การศึกษา การวิจัย  หรือ เป็นหนังสือที่ห้องสมุดควรมีให้บริการเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการในหลากหลายกลุ่ม เป็นต้น

หนังสือที่แนะนำเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบว่า มีในห้องสมุดหรือไม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาร่วมด้วย  ซึ่งการพิจารณาอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

แนะนำหนังสือ 

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
TULIBS ask a librarian service's logo

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า คือ บริการที่หอสมุดจัดไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดทุกท่าน เพื่อให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้าค้นหาคำตอบที่ต้องการ โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามและรับคำปรึกษาได้ด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ของห้องสมุดสาขาทุกแห่งหรือสอบถามทาง E-mail ได้ที่ tulib@tu.ac.th 

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
TULIBS information literacy service's logo

หอสมุดฯ จัดบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่สมาชิกห้องสมุด โดยโปรแกรมที่จัดสอนประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. การแนะนำการใช้ห้องสมุด:
  • การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
  • การยืม-คืนหนังสือ
  • การยืมหนังสือต่อ (Renew)
  • การจองหนังสือ (Request)
  • การยืมระหว่างห้องสมุด (Book Delivery)
    
 2. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 3. การจัดทำรายการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote และการพิมพ์วิทยานิพนธ์
 4. การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (TU e-Thesis) และโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ (Turnitin)

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ ณ ห้องสมุดสาขาทุกแห่ง โดยสามารถขอรับบริการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

สำหรับอาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ สามารถติดต่อขอให้บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดสาขาทุกแห่งเป็นวิทยากรสอน/แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยใช้สถานที่ห้องฝึกอบรมสำนักหอสมุดหรือตามห้องที่คณะ/สถาบันจัดเตรียมไว้ให้

registration icon  ลงทะเบียนอบรม

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
Subscribe to ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)