มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

Search Zone
Book Delivery
Research Guide
Printing Service
Wi-Fi
จันทร์-อาทิตย์ : 08:30 น. - 16:30 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
39/4 หมู่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์
0-3825-9056
Subscribe to มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา