มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Exhibition
Auditorium/Theatre
Group Study Rooms
Personal Computers
Tablets
Lockers
Printing Service
Wi-Fi
Coffee Shop
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 7.00 ของวันถัดไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
0-2564-4444 ต่อ 6631
อีเมล
pathum@tu.ac.th
Search Zone
Book Delivery
Exhibition
Research Guide
Auditorium/Theatre
Multimedia Zone
Group Study Rooms
Personal Computers
Tablets
Lockers
Printing Service
Wi-Fi
Public Area
Photocopying Shop
Coffee Shop
บริการสารสนเทศด้าน
มนุษยศาสตร์; สังคมศาสตร์; วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; วิศวกรรมศาสตร์
จันทร์-อาทิตย์ : 9:00 น. - 21:00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
0-2564-4444 ต่อ 1305
อีเมล
pathum@tu.ac.th
ไลน์

ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี

Search Zone
Book Delivery
Research Guide
Personal Computers
Printing Service
Wi-Fi
บริการสารสนเทศด้าน
วิทยศาสตร์สุขภาพ
จันทร์-ศุกร์ : 08:00 น. - 20:00 น.
เสาร์ : 09:00 น. - 18:00 น.
ปิดบริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (คณะแพทยศาสตร์)
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
0-2986-9213 ต่อ 7503
อีเมล
tmedlib@tu.ac.th
ไลน์

ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
086-471-0277
Subscribe to มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต