มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Search Zone
Book Delivery
Multimedia Zone
Group Study Rooms
Personal Computers
Tablets
Printing Service
Wi-Fi
จันทร์-เสาร์ : 08:30 น. - 18:30 น.
อาทิตย์ : 08:30 น. - 16:30 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์
054-237973 ต่อ 5130, 5131
ไลน์
Subscribe to มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง