ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 3 กันยายน 2563  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมวาล์วควบคุมน้ำเย็นของเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ชั้น B3 ถึง 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

ประกาศขายทอดตลาดทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 4 รายการ

ติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่ 13 เม.ย. 63 ถึง 26 เม.ย. 63 ที่ 02-613-3537-9 หรือ pokkob29@tu.ac.th; sangchot@tu.ac.th

กำหนดยื่นซองประมูลราคาในวันที่ 27 เม.ย. 63 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานอำนวยการ ชั้น 1 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดเปิดซองในวันที่ 27 เม.ย. 63 เวลา 11.05 น. เป็นต้นไป ณ งานอำนวยการ ชั้น 1 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563

กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2562  เวลา 08.00 น. - 16.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563

สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 28 สิงหาคม 2562

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

Procurement: Start Date

โครงการซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมออนไลน์ Turnitin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการซื้อฐานข้อมูล Business Source Complete โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date
Subscribe to ประกวดราคา