ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563

กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2562  เวลา 08.00 น. - 16.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563

สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 28 สิงหาคม 2562

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

Procurement: Start Date

โครงการซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมออนไลน์ Turnitin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการซื้อฐานข้อมูล Business Source Complete โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการซื้อฐานข้อมูลวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 7 ชื่อ โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการซื้อฐานข้อมูล PsycARTICLES และ PsycINFO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการซื้อฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการซื้อฐานข้อมูล Journal Citation Reports โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date
Subscribe to ประกวดราคา