เปิดเผยราคากลาง

โครงการซื้อวารสาร JAMA จากต่างประเทศ โดยวิธีคัดเลือก
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการซื้อฐานข้อมูล Scopus จากต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการจ้างพัฒนานิทรรศการออนไลน์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการซื้อระบบแปลงข้อมูลเอกสารให้เป็นดิจิทัลไฟล์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการจ้างแปลงเอกสารจดหมายเหตุเป็นดิจิทัลไฟล์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับฉายวีดีทัศน์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการซื่อหนังสือภาษาต่างประเทศและหนังสือภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการจ้างทำและจัดเล่มรายงานประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date

โครงการซื้อวารสาร The Financial Times โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date
Subscribe to เปิดเผยราคากลาง