TULIBS Audio Book

TU Resource's logo
IR: Access Policy
Restricted Access

TULIBS Audio Book จัดทำขึ้นเพื่อสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น เพื่อให้ประกอบการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น

หนังสือและเอกสารในคอลเลคชั่นนี้ ได้รับสิทธิจากผู้เขียนในการดัดแปลงเป็นเสียงเพื่อนักศึกษาพิการทางการเห็น ห้ามส่งต่อไฟล์เอกสารหรือข้อมูลส่วนอื่นใดให้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิเพื่อใช้งานเป็นอันขาด

 


วิธีการใช้งาน

1. ไปที่เว็บไซต์ http://203.131.219.242/

2. เลือกเมนู Login มุมบนขวามือ จากนั้นใส่ Username และ Password ติดต่อรับ Username และ Password ได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ หรือที่ Facebook Thammasat University Library

3. เลือกเมนู Audio Book

4. ค้นหา หรือ เลือกหนังสือที่ต้องการใช้งาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Thammasat University Library

Category: Repository Types
Category: Ownership Type(s)